• تاریخ : ۱۹ام شهریور ۱۳۹۶
  • موضوع : اینستا

شاخص‌های اجتماعی در آمریکا نشان از شکست دولت در این کشور دارد به گونه‌ای که جیمز کلاپر، مدیر سابق جامعه هشداراتی آمریکا، معتقد هست که روند بی‌اعتمادی به مرحله بی‌ثباتی در این کشور رسیده هست.

به نقل ارشیا اینفو: شوک
ناشی از پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ موجب فروپاشی کلیشه‌های مرسوم
درباره جامعه آمریکا انجام گرفت. در جستجوی دلیلیی اقبال آقام به ترامپ، زیادی از
تحلیل‌گران آمریکایی به بازبینی برداشت‌های خود از وضع موجود پرداختند. در
نگاه نخستیه، داده‌های مرتبط با اقتصاد از روند رو به رانجام گرفت شاخص‌های کلان
اقتصادی آمریکا حکایت داشت ولی این موضوع با نارضایتی آقام آمریکا همخوانی
نداشت. جوزف
هستیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و از مشهورترین اقتصاددانان نئوکینزی
برای حل این تعارض ظاهری به کارکـــردهای اقتصاد نئولیبرالیستی اشاره می‌کند و
می‌گوید: «شاخص تولید ناخالص داخلی فقط مجموع خروجی یک اقتصاد را نشان
می‌دهد؛ اما نمی‌گوید که چه مقدار از آن به جیب چه کسی می‌رود. در طول سه
سال نخست گیمابی اقتصادی، ۹۱ درصد از درآمد به‌ ۱درصد بالایی رسیده هست.
بنابراین، ۹۹ درصد پایینی هیچ چیز احساس نکـــردند.»

پیپا نوریس

پیپا نوریس
که به دلیل فزونی هستناد به آثارش در زمره چهار پژوهشگر برتر علوم سیاسی
قرار گرفته هست- در کتاب «ظهور رهست افراطی» با تحلیل تاریخچه گرایش عمومی
به جریان رهست در سده اخیر به این نتیجه می‌رسد که تبیین اقتصادی و اتکای
به شکاف‌های اقتصادی و نابرابری در ثروت به تنهایی نمی‌تواند توضیحی برای
حمایت از سیهستمداران رهست‌گرای افراطی باانجام گرفت. او
معتقد هست که با توجه به تنوع و تکثر جوامع غربی «نارضایتی از وضع موجود»
زیاد از هر عنصر دیگری قابلیت بیان انگیزه حمایت از نامزدهای ضدساختارگرا و
پوپولیست را دارد.
از این منظر، می‌توان به جای تحدید پیروزی ترامپ
در حمایت طبقه سفید پوستان کم درآمدِ آمریکا نگرش دیگری به جامعه رأی
دهندگان داشت و آن را نمودی از اعتراض به وضع موجود دانست. در واقع ترامپ
توانست در انتخابات ریهست جمهوری با شورش علیه احزاب و نهادهای حتمی و سنتی
آمریکا و وابستگی مالی کاهش به میلیاردهای حامی کمپین های انتخاباتی خود
را یک چهره مستقل و همصدای آقام عادی نشان داده و با بهره گیری از یک تغییر
حیاتی اجتماعی در آمریکا پیروز انتخابات شود.

نیوت گینگریچ، مدیر اسبق مجلس نمایندگان آمریکا نیز در توصیف کامیابی ترامپ در مبارزات انتخاباتی می‌گوید:

«آقام
آمریکا به طور چشمگیری از بی‌کفایتی، غرور، فساد و ناکارآمدی واشنگتن به
ستوه آمده‌اند. آن‌ها خواهان یک تغییر واقعی هستند. این ابداًحات واقعی به
یک فرد جسور و انقلابی نیاز دارد نه یک سیهستمدار مرسوم. آقام آمریکا
«انقلاب سیاسی» را یک راه مطمئن برای رفع مشکلات خود می‌دانند. این چیزی
هست که نخبگان و رسانه‌های آمریکا توان درک آن را ندارند زیرا مشکل دقیقا
خود آن‌ها و شیوه عملکـــردشان هست.»

آمریکا در حال فروپاشی نیست ولی در معرض تبدیل انجام گرفتن به یک «دولت ورشکسته»
قرار گرفته هست. جیم شوتو، ارشیا اینفونگار ارانجام گرفت امنیت ملی سی ان ان با سالها
تجربه تهیه ارشیا اینفو و گزارش از کشورهای ورشکسته و فرومانده‌ای چون افغانستان،
عراق، سومالی، زمیباوه، میانمار و… معتقد هست آمریکا در برخی از شاخص‌ها
به دولت-ملت های ورشکسته زیاد نزدیک انجام گرفته هست. شوتو با توجه به آشکار انجام گرفتن
پیامدهای یک دولت ورشکسته در ایالات متحده نظیر گسترش ترس، تفرقه و خشونت
در آمریکا و نیز کاهش امید به فردا، نگرانی خود را با جیمز کلاپر، مدیر
سابق جامعه هشداراتی آمریکا در میان می‌گذارد و از او می‌خواهد با توجه به
سابقه حضور زیاد از ۴۰ ساله در نهادهای هشداراتی آمریکا این موضوع را تحلیل
کند. کلاپر در پاسخ می‌گوید «ما
شاخص‌هایی برای سنجش ثبات در کشورها داریم. تایمی با همان شاخص‌ها آمریکا
را بررسی کنیم، می‌بینیم که برخی از نشانه‌های بی‌ثباتی آغاز انجام گرفته هست.»

جیمز کلاپر، مدیر سابق جامعه هشداراتی آمریکا

هانجام گرفتار کلاپر ناظر به کاهش «اعتماد
به نهادهای آمریکا» به عنوان یک روند عمومی در جامعه هست. ناکارآمدی دولت و
سلطه اقلیتی از سرمایه داران، قدرتمندان و افراد ذی نفوذ بر نهادهای
سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا آقام این کشور را نسبت به ساختارها
بی‌اعتماد و عصبانی کـــرده هست. این موضوع را می‌توان در افکارسنجی نهادهای
معتبر آمریکایی نیز دید. در ادامه برخی از این نظرسنجی ها را مرور می کنیم.

۱-اعتماد عمومی به حکومت

اعتماد آقام به دولت فدرال آمریکا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. تنها ۱۹ درصد از آمریکایی‌ها به دولت اعتماد دارند.

۲-اعتماد به نظام انتخاباتی

تنها ۱۱ درصد از حامیان ترامپ و ۴۹ درصد از طرفداران کلینتون بر این باور بودند که آرای آنها در انتخابات ریهست جمهوری شآقاه می شود.

۳-رضایت از آمریکا

۱۷ درصد از آقام آمریکا از آنچه در این کشور در جریان هست راضی هستند.

۴-خوش بینی به فردا کشور

زیاد از نیمی از آقام آمریکا نسبت به فردا خوش بین نیستند.

۵-ناکارآمدی دولت

آقام آمریکا در مقایسه چهار موضوع ناکارآمدی دولت، بیمه درمانی، مهاجرت و اقتصاد، ناکارآمدی دولت را حیاتیترین مشکل خود می‌دانند.
در نظرسنجی سال ۲۰۱۴ نیز ناکارآمدی از نهادهای حکومتی در مقایسه با سایر دغدغه ها و مسائل، حیاتیترین مشکل آقام آمریکا بوده هست.

۶-رضایت قوای سه گانه

نرخ رضایت آقام از دیوان عالی آمریکا ۳۲ درصد، از قوه
مجریه ۳۳ درصد و از کنگره ۸ درصد هست. این میزان در سال ۲۰۱۷ برای هر یک از
قوا دو تا سه درصد افزایش داشته هست.

۷-محبوبیت احزاب اصلی آمریکا

حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا با نرخ تقریبا یکسانی در میان زیاد از نیمی از آقام آمریکا محبوبیت ندارند.
عدم محبوبیت و جذابیت حزب جمهوری خواه و دموکرات
آمریکا سبب انجام گرفته هست تا تعداد افرادی که خود را مستقل از احزاب می‌دانند به
طور جداگانه از طرفداران هر یک از این دو حزب افزایش باانجام گرفت. ۳۹ درصد آقام
آمریکا به هیچ یک از دو حزب اصلی آمریکا گرایش ندارند.

۸-اعتماد به رسانه های جمعی

تقریبا دو سوم آقام آمریکا نسبت صحت و انصاف رسانه های جمعی اعم از روخانومامه، تلویزیون و رادیو در این کشور اعتماد ندارند.

۹-نفوذ شرکت های بزرگ

۶۳ درصد آقام آمریکا از میزان نفوذ و تسلط شرکت‌های بزرگ ناراضی هستند.

۱۰-رضایت از پلیس

۵۷ درصد آقام آمریکا اقدامات پلیس در کاهش یا کنترل جرایم اثربخش نبوده هست.
۵۲ تنها درصد از آقام آمریکا به پلیس این کشور اعتماد دارند.

۱۱-افتخار و غرور ملی

فقط نیمی از آقام آمریکا عمیقاً به آمریکایی بودن خود افتخار می کنند.

۱۲-میانگین اعتماد عمومی به پایان نهادهای حتمی آمریکا

نرخ اعتماد به ۱۴ نهاد حتمی آمریکا ۳۵ درصد هست.
نرخ تفکیکی اعتماد به نهادهای آمریکا در یک دهه اخیر

 

منابع

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=label:political_science

https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Radical%۲۰Right%۲۰Chapter%۲۰۱.pdf

http://www.gingrichproductions.com/۲۰۱۶/۰۵/what-they-never-understood-about-trump/

http://edition.cnn.com/۲۰۱۶/۰۹/۱۲/opinions/us-following-path-of-unstable-countries-sciutto/index.html

http://www.foxnews.com/transcript/۲۰۱۶/۰۴/۲۹/cruz-trump-boehner-and-clinton-part-same-corrupt-system-carly-fiorina-on/

مشرق

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما